Welkom op de website van de Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

Postadres: Postbus 154, 4500 AD Oostburg
e-mailadres: scriba@kerkpleinoostburg.org
  

ANBI KerkANBI Diaconie

Kerkgebouw Open Haven, Kerkplein 1 te Oostburg

 

Bericht van de Kerkenraad

Fusie PG de Brug en PG de Zuidwesthoek

Op 19 oktober 2022 ontvingen we het bericht dat het Breed Moderamen van de Classis een voorlopige goedkeuring heeft verleend om samen te gaan. De goedkeuring is voorlopig, omdat er nog door anderen bezwaar kan worden ingediend.

Deze gelegenheid moet formeel geboden worden, voordat de fusie-acte bij de notaris kan passeren. Om die mogelijkheid kenbaar te maken is op 22 oktober 2022 een bericht gepubliceerd in de PZC  (Provinciale Zeeuwse Courant).

Als tijdens de genoemde termijn geen bezwaren worden ingebracht, wordt de voorlopige goedkeuring omgezet in een definitieve goedkeuring.

De voorbereidingen voor het passeren van de acte worden dan afgerond. De acte wordt via de notaris afgehandeld en vanaf 01-01-2023 vormen PG de Brug en PG Zuidwesthoek dan samen PG de Westhoek.