Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

OVERWEGING

                        Na de vakantie 

         Je bent weer thuis, je eigen plekje,
         je eigen bed, je eigen stoel.
         Je bent weer thuis - en dan ontdek je
         dat speciale "thuis-gevoel".

         Eerst de ervaringen verwerken
         - de koffer leeg, de was in 't sop -,
         en langzaamaan te gaan bemerken:
         Ik ben weer thúis, het zit er óp!

         Gods schepping, vol van variaties:
         De groene weiden met het vee;
         de schitterende bergformaties;
         de witte stranden en de zee.

         Hij laat ons daarvan soms genieten;
         ontspannen zijn en niet gestrest.
         Maar mócht het alle dagen gieten.....
         dan geldt nog steeds: Oost West, thuis best!

         Wat is het goed, dat eigen stekje,
         precies zoals door jou bedoeld.
         Je bent weer thuis - en dan ontdek je
         dat speciale "thuis-gevoel"!

 

 

TOELICHTING BIJ DE EREDIENSTEN EN VIERINGEN

Op zondag 1 september kerken we in de dorpskerk te Cadzand samen met PG de Zuidwesthoek. Ds. A. van Houweling zal voorgaan. De collecten zijn voor PKN (Missionair Werk en Kerkgroei) en het College van Kerkrentmeesters.
De overige diensten in september komen we samen in ‘De Open Haven’.
Zondag 8 september gaat ds. Aart van Houweling ons voor. De diaconale collecte is voor PKN JOP (jeugdwerk).
Op zondag 15 september gaat wederom onze eigen predikant voor en zijn de collectes voor Kerk in Actie (Zending) en het kerkrentmeesterschap.
Zondag 22 september gaat ds. Aart van Houweling voor in de Startzondag. We hopen Cantic@Mare te mogen verwelkomen. De diaconale collecte is voor PKN (Vredesweek).
Op zondag 29 september hoopt ds. Jielis Ende voor te gaan in de dienst en de collectes zijn voor Kerk in Actie (Werelddiaconaat) en het plaatselijk kerkenwerk.


GEMEENTE BIJ DE TIJD
Henk Bekooij, Fred. Hendrikstraat 18, is opnieuw opgenomen geweest in ZorgSaam ziekenhuis, en na een kort verblijf bij zijn dochter nu weer thuis waar hij verder herstelt.
Mw. Henny van Gelder, Pr. W. Alexanderstraat 10 Cadzand onderging een heupoperatie in ziekenhuis ZorgSaam, revalideerde een aantal weken in verpleeghuis De Blaauwe Hoeve in Hulst en is ondertussen weer thuis.
Mw. A. Zonnevylle-de Meijer, Q. van Uffordweg 30 onderging een pittige operatie in Het EMC te Rotterdam en mag nu verder herstellen thuis.
Mw. R. van Hee uit de Burght verbleef eveneens kort in het ziekenhuis maar is nu weer thuis.
Mw. S. Koster-Maas, Destombestraat 5 is aan huis gekluisterd in verband met een elleboogbreuk. Een operatie volgt nog.
Mw. H. van der Vlugt-Klein, Bredestraat 29 onderging half juni een operatie. Na een aantal complicaties werd ze begin augustus in de seniorenkliniek opgenomen om daar op krachten te komen.
Dhr. Johan de Ridder, Schorpioen 44 brak een heup door een val en revalideerde in de seniorenkliniek. Tijdens zijn opname daar werd bij zijn vrouw Kris vastgesteld dat haar ziekte is teruggekomen. Zij is inmiddels aan een chemobehandeling begonnen en hij is verhuisd naar Vremdieke in Hoek.
Op 13 juli jl. overleed in het Hospice te Terneuzen mw. Catharina Janna de Muijnck-Boeije, voorheen Q. van Uffordweg 9, ze werd 90 jaar.
Op 10 augustus jl. overleed in de Stelle waar zij de laatste jaren woonde, Mw. Neeltje de Koster-Wolfert. Zij werd 95 jaar.
Op 16 augustus jl. overleed in Rozenoord Mw. Pieternella Jacomina van Houte-Karels op de leeftijd van 88 jaar.
We zijn in gedachten bij de betrokken families en wensen allen, ook hen die tobben met hun gezondheid of anderszins zorgen hebben Gods nabijheid toe.

Namens de werkgroep pastoraat, Eldi Risseeuw en Margriet Lorier