Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg

 

OVERWEGING

’MET Z’N ELVEN?’

Op zondag 21 oktober legde Lydia Risseeuw Openbare Belijdenis van het geloof af. Ze bevestigde haar doop en laat de verantwoordelijkheid daarvoor niet langer bij haar ouders Eldi en Adri. Ze neemt die voor eigen rekening. En ze sprak uit, dat ze verder wil in het geloof van de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen. Al eerder dit jaar hadden Jacco Basting en Linda Puijenbroek hetzelfde bij andere gelegenheden gedaan.
Lydia, Jacco en Linda deelden op de genoemde zondag ook persoonlijk geloof met ons als gemeente. Op heel andere wijze deden de voetballers Memphis en Georgino Wijnaldum hetzelfde. Dat was het geval tijdens de recente wedstrijd van het Nederlands voetbalelftal tegen het Duitse, die door Oranje zo onverwacht met 3- 0 werd gewonnen.
Ik kon de wedstrijd niet rechtstreeks bekijken. Daarom zocht ik later op internet naar beelden. Daarbij stuitte ik op een filmpje. Je ziet er Memphis, in mijn ogen momenteel de beste Nederlandse voetballer, en Wijnaldum in. Ze hebben samen op dezelfde, nogal bijzondere manier gejuicht, nadat Memphis heeft gescoord. De reporter vraagt hen na afloop van de wedstrijd naar de reden. Ze geinen een beetje en zeggen het in het filmpje niet met zoveel woorden, maar ze getuigen op deze manier van hun geloof in God.
De reporter reageert invoelend naar Memphis, die bijval kreeg van zijn teamgenoot Wijnaldum: ‘Nu stond je een keer niet alleen.’ Memphis antwoordt ontspannen- ik zou haast zeggen: vroom en vrolijk: ’Inderdaad, maar misschien staan we hier binnenkort met z’ n elven’. 

AvH

TOELICHTING BIJ DE EREDIENSTEN EN VIERINGEN

Vanaf zondag 4 november as. komen we samen op onze nieuwe vierplek aan het Kerkplein. Op deze dag betreedt de gemeente, met genodigden, het heringerichte gebouw aan het Kerkplein voor een eredienst, die om 15.00 uur (let op het tijdstip!) begint. Vanzelfsprekend zijn ook belangstellenden uitermate welkom. Het gebouw wordt feestelijk ingewijd. Het zangkoor Grenzeloos o.l.v. Aureel Heirman verleent medewerking. Er zal een speciaal voor de gelegenheid door Adri Jansen en Jielis Ende samengesteld boekje met voorwoord van Corien van Baal en naschrift door ondergetekende worden gepresenteerd. Na afloop is er een hapje en een drankje. Er kan notie worden genomen van de mogelijkheden van de nieuwe ruimte.  Een door Jan Boone, Daan Dekker en Izaak de Hullu samenstelde tentoonstelling kan worden bezichtigd. En men kan deelnemen aan een taartproeverij ten behoeve van de actie ‘’Zeeland voor Pakistan’. Er worden gaven ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en het plaatselijke kerkenwerk.

Op zondag 11 november as. is het dankdag. We benoemen voor Gods Aangezicht een aantal concrete zaken, waarvoor we kunnen danken en staan stil bij ‘’de weg van het gebed’, die niet anders kan beginnen dan met dankzegging. Volgens goed gebruik is er weer een liturgische schikking, waarin de dankbaarheid voor Gods goede gaven tot uitdrukking wordt gebracht. De gaven komen deze zondag ten goede aan de kerk.

Op zondag 18 november as. gaat br. Pascal Lauwaert voor. Er wordt deze zondag gecollecteerd voor het diaconale werk van Kerk in Actie en het plaatselijke kerkenwerk.

Zondag 25 november as. is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken de gestorvenen in het licht van de voleinding van de hemel en de aarde. De gaven komen ten goede aan de diaconie en het plaatselijke kerkenwerk.

AvH

GEMEENTE BIJ DE TIJD

Het is vandaag dinsdag 23 oktober 2018.
Het afscheid van het kerkgebouw aan de Molenberg en de heringebruikname van dat aan het Kerkplein zijn aanstaande. In de PZC van vandaag verscheen een mooi artikeltje onder de kop: ‘’Kerk moet voor iedereen nieuw zijn’. Hiermee citeert de schrijfster Sophie Stockman Jan Boone, lid van zowel de herinrichtingscommissie als de commissie Oud & Nieuw.
De afgelopen dagen zat er veel ‘Tanzania’ in de West Zeeuws-Vlaamse lucht. Op zondagmiddag 21 oktober presenteerde Nona, voordat het werd ontbonden, in een samenkomst in het gebouw aan de Molenberg het boeiende relaas van hun reis naar Tanzania. Er was veel belangstelling vanuit andere gemeenten in de regio. En vier dagen eerder, op woensdag 17 oktober, werd er een informatie- avond gehouden met het oog op de reis naar Tanzania, die vanuit onze kerkelijke gemeente wordt georganiseerd. Nu al kan met vreugde worden geconstateerd, dat er genoeg belangstelling is om de reis door te kunnen laten gaan.  Wie niet op de informatie- avond was, maar wel geïnteresseerd is, kan een folder en opgave- formulier verkrijgen bij Margriet Lorier (tel. 451139), die voor de organisatie vanuit Nederland zorgdraagt. De voorbereiding en begeleiding in Tanzania is in handen van Jan Evert en Joyce van Dronkelaar. Ondergetekende is beschikbaar voor verdere begeleiding.

Omzien naar…

Dhr. A. Brasser (Sluissedijk 1, Zuidzande) is na een verblijf van enkele maanden in het Antonius Ziekenhuis op afdeling 4 weer thuis. Hij hoopt er verder te kunnen revalideren. 
Mw. M.H. Cauwels-Risseeuw (Ledelplein 13) is na een ziekenhuisopname aan het begin van de zomer, korte terugkeer naar huis, en daaropvolgende opname in een verzorgingstehuis te Bergen op Zoom nu opgenomen in verzorgingshuis De Nieuwe Haven, De Ruijterstraat 2, 4671 AW Dinteloord. Ze woont daar dichter bij haar dochters. Stuur haar er eens een kaartje als blijk van medeleven. 
Dhr. en mw. D. en E. Doeze Jager-IJlstra (Poolster 31) kampen beide met veel fysiek ongemak en malheur. Het vergt heel wat van hen om er een weg mee te vinden.
Ds. J.P. Ende (Bredestraat 31) staat andermaal voor een operatieve ingreep, nu aan zijn schouder. 
Mw. J.S. Rijckaert-van Doeselaar (Grubekestraat 13) moet voorlopig rustig aan doen ten gevolge van een polsoperatie.
Ons bereikte het bericht van het overlijden van Goverdina Kramer- Quirijns op 28 september jl. Ze bereikte de negentachtig-jarige leeftijd en woonde al langere tijd in De Stelle. Eerder was ze een zeer betrokken en actief lid van de Hervormde Gemeente te Zuidzande. Medeleven gaat uit naar haar nabestaanden.
Allen, die ook in de afgelopen periode weer dierbaren verloren aan de dood, sterkte toegewenst! Dat verdriet mag kunnen rijpen tot een vorm van aanvaarding!

Pastoraal contact
In de afgelopen tijd gebeurde het enkele keren, dat leden van onze gemeente er bij en na een verblijf in het ziekenhuis op hadden gerekend, dat er pastoraal contact met hen zou worden gezocht. Dat hadden we -leden van de werkgroep pastoraat- wel willen doen. Maar we hadden geen informatie ontvangen. Daarom de vraag: wenst u pastoraal contact, onderneem dan ook zelf actie. Wilt u eens doorpraten over het verloop van uw leven, in het licht van het Evangelie, of gewoon op zich, laat het weten! Dat kan door een telefoontje of mailtje naar ondergetekende (tel. 852402, email: avanhvdm@zeelandnet.nl) of naar Eldi Risseeuw, ouderling voor pastoraat (tel. 452104, email: eldi.risseeuw@planet.nl).
Pastoraal contact is heel wezenlijk voor de instandhouding en opbouw van onze geloofsgemeenschap en wie zich daaromheen bewegen!
Van de ‘sensoren’ wordt in dit verband gevraagd om scherp te willen blijven!

Groet
Met een hartelijke groet vanuit de Christoffelstraat in Zuidzande, in Christus verbonden,
ds. Aart van Houweling